ABSOLUTORIUM 2022

Dnia 25.06.2022 odbyła się uroczystość absolutoryjna studentów 3 roku Administracji na specjalności administracja publiczna oraz zarządzanie kadrami i ubezpieczenia społeczne. Spotkanie poprowadził dr Robert Sarnecki, który po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Państwowego powitał wszystkich zgromadzonych w tym szczególnym dniu gości. Przy stole prezydialnym zasiedli: Prorektor Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu dr inż. Andrzej Jerzy Bolewski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Medycznych Filia Nowy Tomyśl Pani mgr Marzena Szułczyńska, wykładowca akademicki Pani mgr Monika Pilarczyk, reprezentant samorządu studentów Pan Mariusz Kańduła. Po okolicznościowych przemówieniach wręczono nagrody uznania dla wykładowców „Złoty Żak”, które w tym roku akademickim powędrowały do Pani Dziekan Wydziału Społecznych i Medycznych w Nowym Tomyślu mgr Marzeny Szułczyńskiej oraz wykładowców akademickich: Pani mgr Moniki Pilarczyk i Pana Artura Górskiego. Następnie Pani Dziekan wspólnie z Panem Prorektorem przyznali nagrody za działalność pro studencką, wkład w rozwój uczelni oraz wysoką średnią ocen. 

Wyróżnienia otrzymali: Pan Emil Ben Mabrouk, Pani Karolina Gołębiowska, Pani Agnieszka Mroczek, Pani Karolina Mączyńska.

Gratulujemy i dziękujemy!

Po części oficjalnej pozostało jedynie odebrać zasłużone karty absolutoryjne potwierdzające zakończenie pierwszego etapu edukacji na ANSM Filia Nowy Tomyśl. Serdecznie zapraszamy do kontynuowania edukacyjnej przygody na naszej Uczelni i życzymy wielu pomyślności!NAGRODA ORŁY WPROST W KATEGORII DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ