Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej
Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej

KONFERENCJA NAUKOWA WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH
Temat Konferencji: Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej


cz. I Ratownictwo medyczne – 13 kwietnia 2024 r.
cz. II Fizjoterapia – 20 kwietnia 2024 r.
cz. III Pielęgniarstwo – 27 kwietnia 2024 r.


Polityka zdrowotna krajów UE służy zapewnieniu ochrony zdrowia we wszystkich obszarach polityki UE oraz działaniom na
rzecz silniejszej Unii Zdrowotnej. Jednakże we wszystkich państwach UE ma swoje narodowe strategie i organizacje, które
realizują wspólną politykę UE oraz programy krajowe dotyczące zdrowia publicznego mające na celu:
- ochronę i poprawę zdrowia obywateli Unii Europejskiej;
- wspieranie modernizacji i cyfryzacji systemów opieki zdrowotnej i infrastruktury zdrowotnej;
- poprawę odporności europejskich systemów opieki zdrowotnej
- przygotowanie państw UE do skuteczniejszego zapobiegania przyszłym pandemiom i reagowania na nie.


Za organizowanie i zapewnianie świadczeń zdrowotnych i opieki medycznej odpowiedzialne są przede wszystkim państwa
członkowskie.
Konferencja ma na celu przybliżenie studentom kierunków medycznych i nauk o zdrowiu sposobu organizacji i realizacji
ochrony zdrowia w Polsce oraz w Niemczech.


PLANOWANE PUBLIKACJE: monografia/praca zbiorowa w wydawnictwie Poznańskiej Akademii Medycznej Nauk
Stosowanych im. Księcia Mieszka I.
Komitet Organizacyjny
L.p. Stopień naukowy /
zawodowy imię i nazwisko
Stanowisko, Uczelnia
1 mgr Krzysztof Kostewicz Prodziekan Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I
2 mgr Monika Łajdych Prodziekan Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I
3 mgr Alla Rejniak Prodziekan Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I
4 dr Joanna Łupicka Prodziekan Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I
5 dr Monika Stefaniak Wykładowca Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I
6 mgr Dobrosława Gucia Dyrektor Wydawnictwa Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I
7 mgr Joanna Białas Dyrektor Marketingu Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I


Rada Naukowa
Lp. Stopień naukowy / zawodowy imię
i nazwisko
Stanowisko, Uczelnia
1 Prof. dr hab. n med. Krzysztof Drews
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Poznańskiej Akademii Medycznej Nauk
Stosowanych im. Księcia Mieszka I
2 Prof. dr hab. n med. Jerzy Szczapa Wykładowca Wydziału Nauk Medycznych Poznańskiej Akademii Medycznej Nauk
Stosowanych im. Księcia Mieszka I
3 Prof. dr hab. n med. Witold Szyfter Dziekan Wydziału Lekarskiego Poznańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych im.
Księcia Mieszka I
4 dr n zdr. Tomasz Kubiak Wykładowca Poznańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I
5 dr n. med. Jerzy Nazar Wykładowca Poznańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I
6 dr n med. Łukasz Dudziński Wykładowca Akademia Bialska im. Jana Pawła II
7 dr Monika Zysnarska Wykładowca Poznańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I
8 dr Katarzyna Plagens - Rotman Wykładowca Poznańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I


KONFERENCJA NAUKOWA
WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH
Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej
cz. I Ratownictwo medyczne
Poznań, dnia 13 kwietnia 2024 r.
L.p. Godzina Wystąpienie Prowadzący
Otwarcie Konferencji Dziekan Wydziału Nauk Medycznych prof. dr hab. Krzysztof Drews
1 10.00-10.30 Transgraniczna edukacja w medycynie. Joanna Józefiak – prezes i założycielka Mediciner e.V.
2 10.30-11.00 Wydział ochrony zdrowia miasta Frankfurt (Oder) – zadania i
charakterystyka
dr Oliver Fahron - lekarz naczelny Urzędu Miasta
Frankfurt nad Odrą
3 11.00-11.30 Kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego oraz
zarządzania kryzysowego w Niemczech oraz
aspekty związane z uznaniem zagranicznego wyksztalcenia i
kwalifikacji.
Ldr Oliver Fahron - lekarz naczelny Urzędu Miasta
Frankfurt nad Odrą
Lukas Zyszkiewicz – Przedstawiciel służb ratunkowych
miasta Frankfurt nad Odra
4 11.30-12.00 Ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech. Małgorzata Gregor – przedstawiciele kasy chorych
Barmer
12.00-12.30 Przerwa


Plan Konferencji 13.04.2024 r.
L.p. Godzina Wystąpienie Prowadzący
12.00-12.30 Przerwa
4 12.30-13.00 Państwowy system ratownictwa medycznego w świetle
proponowanych zmian ustawowych.
dr Marcin Druszcz wykładowca PAM
5 13.00-13.30 Polscy ratownicy za granicą – wnioski z misji w Afganistanie,
w Ukrainie i Mozambiku.
mgr Jakub Grosicki ratownik medyczny uczestnik misji
UE w Mozambiku
6 13.30-14.00 Nauczanie modułowe w medycynie - perspektywy i nowe
wyzwania.
dr n. med. Leszek Niepolski wykładowca PAM
Zakończenie Konferencji Dziekan Wydziału Nauk Medycznych prof. dr hab. Krzysztof Drews
Plan Konferencji 13.04.2024 r.


KONFERENCJA NAUKOWA
WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH
Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej
cz. II Fizjoterapia
Poznań, dnia 20 kwietnia 2024 r.
L.p. Godzina Wystąpienie Prowadzący
Otwarcie Konferencji Dziekan Wydziału Nauk Medycznych prof. dr hab. Krzysztof Drews
1 12.00-12.30 Terapia poliwagalna w praktyce fizjoterapeutycznej dr Monika Stefaniak
2 12.30-13.00 Rola fizjoterapii w terapii pacjentek onkologicznych Pani Lidia Sufinowicz Wiceprezes Zarządu
Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki”
3 13.00-13.30 Rzadki rodzic Pani Aleksandra Sobieska – Listewnik Prezes
Stowarzyszenia Zespołu Williamsa w Polsce
4 13.30-14.00 KORP w fizjoterapeutycznej diagnostyce funkcjonalnej”. dr Anna Wieczorek-Baranowska
5 14.00-14.30 Nauczanie modułowe w medycynie - perspektywy i nowe
wyzwania.
dr n. med. Leszek Niepolski wykładowca PAM
Zakończenie Konferencji Dziekan Wydziału Nauk Medycznych prof. dr hab. Krzysztof Drews
Plan Konferencji 20.04.2024 r.


KONFERENCJA NAUKOWA
WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH
Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej
cz. III Pielęgniarstwo
Poznań, dnia 27 kwietnia 2024 r.
Lp. Godzina Wystąpienie Prowadzący
Otwarcie Konferencji Dziekan Wydziału Nauk Medycznych prof. dr hab. Krzysztof Drews
1 10.00-10.30 Transgraniczna edukacja w medycynie – wstęp
i prezentacja projektu.
Pani Joanna Józefiak – prezes i założycielka Mediciner e.V.
Pan Jędrzej Suchorowski – menadżer projektu Mediciner e.V.
2 10.30-11.00 Prezentacja Szpitala we Frankfurcie. Pan Jan Jakobitz - Dyrektor Zarządzający Klinikum Frankfurt
(Oder) GmbH
3 11.00-11.30 Edukacja pielęgniarska i możliwości praktyk w
Klinikum Frankfurt Oder.
Pan dr. Jenny Wortha, dyrektor ds. pielęgniarstwa w Klinikum
Frankfurt (Oder)
4 11.30-12.00 Ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech. Pan Małgorzata Gregor / Andreas Wolf – przedstawiciele kasy
chorych Barmer
5 12.00-12.30 Ścieżka kariery wykształconego w Polsce
pielęgniarza poza granicami kraju.
Pan Jarosław Rzymanek – pielęgniarz Klinikum Frankfurt
(Oder).
12.30-13.00 Przerwa


Plan Konferencji 27.04.2024 r.
Lp. Godzina Wystąpienie Prowadzący
12.30-13.00 Przerwa
4 13.00-13.30 System ochrony zdrowia w Polsce z perspektywy pracy
personelu szpitalnego.
Paweł Szybert student III roku pielęgniarstwa Filia
PAM w Nowym Tomyślu,
dr Krystian Ratajczak
5 13.30-14.00 Pielęgniarstwo widziane naszymi oczami. lic. Klaudia Nowak studentka pielęgniarstwa II stopnia
PAM
6 14.00-14.30 Szczepienia szansą dla zdrowia. dr Emilia Kłos Jasińska wykładowca PAM
14.30-15.00 Przerwa
7 15.30-16.00 Ocena wiedzy mężczyzn na temat nowotworu płuc. dr Maria Połocka – Molińska wykładowca PAM
8 16.00-16-30 Nauczanie modułowe w medycynie - perspektywy i nowe
wyzwania.
dr n. med. Leszek Niepolski wykładowca PAM
9 16.30-17.00 Likwidacja barier związanych z niepełnosprawnością
a ochrona środowiska naturalnego
mgr Aneta Wasilewska wykładowca PAM
10 17.00-17.30 Wpływ utylizacji odpadów onkologicznych
na stan środowiska naturalnego
mgr Renta Śmiankowska wykładowca PAM


Zakończenie Konferencji Dziekan Wydziału Nauk Medycznych prof. dr hab. Krzysztof Drews
Plan Konferencji 27.04.2024 r.


Zmiana terminu konferencji naukowej
Niepodzielne zdrowie – interakcje ze zdrowiem psychicznym