Konferencja Naukowa "Niepodzielne Zdrowie"
Konferencja Naukowa "Niepodzielne Zdrowie"
      Konferencja naukowa
      Niepodzielne zdrowie - interakcje ze zdrowiem psychicznym

   

W dniu 6 czerwca odbyła się organizowana przez PAM konferencja naukowa „Niepodzielne Zdrowie – interakcje ze zdrowiem psychicznym” (stacjonarnie i online). Temat wiodący konferencji to idea niepodzielności zdrowia – zdrowia pacjenta i całego sektora opieki zdrowotnej. Zgodnie z definicją zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia, trzy sfery zdrowia (fizyczna, psychiczna i społeczna) wzajemnie się przenikają i oddziałują na siebie.

W sektorze zdrowia dostrzeżono potrzebę koordynacji opieki w chorobach somatycznych. Od października 2022 r. uruchomiono w podstawowej opiece zdrowotnej NFZ program opieki koordynowanej, który spotkał się z dużym zainteresowaniem placówek POZ. Wyzwaniem, które nadal czeka na rozwiązanie systemowe jest włączenie w opiekę koordynowaną specjalistów zdrowia psychicznego.

Zaproszenie do wygłoszenia wykładów w konferencji przyjęli wybitni naukowcy i praktycy, reprezentujący zdrowie publiczne, medycynę, telemedycynę, bezpieczeństwo zdrowotne, psychologię, filozofię i teologię.

Partnerem wspierającym konferencji jest Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia.

Mamy nadzieję, że konferencja Niepodzielne zdrowie, podkreślająca ideę niepodzielności zdrowia oraz promująca podejście interdyscyplinarne w badaniach i praktyce ochrony zdrowia, będzie pierwszą z cyklu tego typu konferencji. 

 


Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej
Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej