Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia
Bezpieczeństwo Wewnętrzne w WSPiA

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia licencjackie

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne trwa sześć semestrów (trzy lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (licencjackiej) i egzaminem dyplomowym. Kierunek ten przygotowuje specjalistów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i przeznaczony jest dla osób, które chcą swoją przyszłość związać z pracą w strukturach i instytucjach mających wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo.

Specjalności:

Służby ochrony porządku publicznego

Student zapozna się z aspektami negocjacji i mediacji w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym ze zjawiskami współczesnego terroryzmu.

Zarządzanie kryzysowe

Podczas studiów student zapozna się z rodzajami zagrożeń i sposobami ich identyfikowania. Pozna funkcjonowanie i organizację centrum zarządzania kryzysowego oraz system ochrony i ratownictwa ludności.

Specjalność policyjna

Absolwent będzie przygotowany do policyjnego egzaminu sprawności fizycznej. Ponadto celem studiów jest pomoc w przygotowaniu psychologicznym, która może ułatwić przejście przez trudne procedury rekrutacyjne studentom aplikującym do pracy w Policji.

Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym

Specjalność umożliwia uzyskanie praktycznych umiejętności i poznanie nowoczesnych metod związanych z bezpieczeństwem i obsługą pasażerów w transporcie lotniczym.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne będzie mógł ubiegać się o pracę między innymi w administracji rządowej i samorządowej, sądach, prokuraturze, policji, w służbach obsługi pasażerów w transporcie lotniczym, jak i firmach ubezpieczeniowych.

Sprawdź również

Administracja - studia magisterskie


Administracja - studia I stopnia
Administracja w PAM