Szczegóły oferty pracy

Oferta studenckich praktyk zawodowych w Urzędzie Skarbowym w Szamotułach

Urząd Skarbowy w Szamotułach

Szamotuły, Polska

Data dodania oferty:

12.05.2023

 

Praktyka

Opis oferty

OFERTA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
W URZĘDZIE SKARBOWYM W SZAMOTUŁACH
● Oferta dla studentów administracji, finansów i rachunkowości, obowiązanych
do odbycia studenckich praktyk zawodowych,
● Praktyka studencka bezpłatna,
● Praktyka maksymalnie na okres wymagany przez Uczelnię.
● Cele praktyki:
- zapoznanie studentów ze środowiskiem pracy, funkcjonowaniem, dyscypliną
i organizacją pracy w urzędzie skarbowym,
- zapoznanie studentów z przepisami dot. BHP, RODO i tajemnicy służbowej,
- zapoznanie z obiegiem dokumentów,
- zapoznanie ze strukturą organizacyjną oraz zadaniami poszczególnych
komórek organizacyjnych,
- nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej poprzez obserwację
i współuczestnictwo w realizacji zadań z zakresu działalności jednostki.
● Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny.
● Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać: drogą pocztową na adres:
Urząd Skarbowy w Szamotułach, ul. Bolesława Chrobrego 17A,
64-500 Szamotuły.
● Telefon kontaktowy: 61-845-55-06.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Ogólną klauzulę informacyjną, która dotyczy przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej https://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/web/bip-3001/izba-administracji-
skarbowej-w-poznaniu w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz na tablicach informacyjnych
w siedzibie urzędu skarbowego: ul. Bolesława Chrobrego 17A, 64-500 Szamotuły

 

61-845-55-06