WARSZTATY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
17.01.2024 r
Wydział Nauk Społecznych został zaproszony przez Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie do współorganizacji warsztatów psychologiczno-pedagogicznych Relacje rówieśnicze oraz przemoc wśród dzieci i młodzieży.

Zajęcia prowadzone były w klasach 4 - 8 przez naszych wykładowców: dr Annę Czarnecką-Dybizbańską, mgr Małgorzatę Biskup oraz dr. Grzegorza Bręczewskiego, z udziałem studentów IV roku Psychologii stacjonarnej.

Uczniowie klas 7-8 rozwijali swoje umiejętności z zakresu kompetencji miękkich - autoprezentacji i wystąpień publicznych, które coraz częściej są pożądane na rynku pracy. Natomiast uczniowie klas 4-6 kształtowali umiejętność budowania relacji oraz radzenia sobie z agresją. Zwrócono również uwagę na, często spotykane, zjawiska związane z problemami społecznymi, tj. uzależnienia, przemoc psychiczna czy hejt, zwłaszcza w przestrzeni internetowej.

Troska o zdrowie psychiczne jest bardzo ważna, dlatego cieszymy się, że nasi wykładowcy mogli dzielić się praktyczną wiedzą, a studenci aktywnie uczestniczyć w edukacji uczniów.


Studenci medycyny rozpoczynają rok pełni determinacji do nauki