SPOTKANIE ORGANIZACYJNE STUDENTÓW I ROKU WNM

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Medycznych, 

Informujemy, że spotkania organizacyjne studentów pierwszego rocznika Wydziału Nauk Medycznych odbędą się w dniach: 

  • 03.10.2023 r. o godzinie 09.00 w sali nr 106, ul. Bułgarska 55 – kierunek: Kosmetologia – studia I stopnia – stacjonarne

  • 07.10.2023 r. o godzinie 10.00 w sali nr 207a, ul. Świerzawska 18 – kierunki: Wychowanie Fizyczne (stacjonarne / niestacjonarne) / Kosmetologia – studia I stopnia – niestacjonarne; Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie (stacjonarne / niestacjonarne)

  • 07.10.2023 r. o godzinie 11.00 w sali nr 5a, ul. Świerzawska 18 – kierunek: Ratownictwo Medyczne – studia I stopnia (stacjonarne / niestacjonarne) 

  • 07.10.2023 r. o godzinie 12.00 w sali nr 207a, ul. Świerzawska 18 – kierunek: Pielęgniarstwo – studia I stopnia – stacjonarne-weekendowe i stacjonarne 

  • 14.10.2023 r. o godzinie 10.00 w sali nr 5a, ul. Świerzawska 18 – kierunek: Pielęgniarstwo – studia II stopnia

Na spotkaniach z Dziekanem Wydziału Nauk Medycznych studenci zostaną zapoznani m.in. z formami prowadzenia zajęć na poszczególnych kierunkach, zasadami realizacji kształcenia na odległość (zajęcia on-line), a także z założeniami programowymi wynikającymi z harmonogramu studiów oraz specyfiki nauczania na kierunkach medycznych. ZMIANY GODZIN PRACY UCZELNI W OKRESIE LETNIM (kopiuj)