Podpisanie Porozumienia o Współpracy
między PAM a Szkołą Podstawową nr 6 im. H. Cegielskiego w Poznaniu

Z radością informujemy, że 19 stycznia 2024 roku, zostało podpisane Porozumienie o Współpracy pomiędzy Poznańską Akademią Medyczną im. Księcia Mieszka I, reprezentowaną przez dr n. wojsk. inż. Andrzeja Bolewskiego, prof. PAM a Szkołą Podstawową nr 6 im. H. Cegielskiego w Poznaniu, reprezentowaną przez mgr Hannę Czajkowską, dyrektor szkoły!
🎓
Celem naszej współpracy jest kształtowanie i umacnianie bezpiecznych zachowań młodzieży, promowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej.  
Podpisanie Porozumienia otwiera nowe możliwości dla wspólnych działań, obejmujących kulturę fizyczną, sport, fizjoterapię, profilaktykę prozdrowotną, pierwszą pomoc i pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Razem możemy przyczynić się do lepszego kształcenia naszego społeczeństwa! 🌟🤝
WARSZTATY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
17.01.2024 r