Konferencja
24.04.2024, Poznań (stacjonarnie i online)

Konferencja naukowa Niepodzielne zdrowie – interakcje ze zdrowiem psychicznym 

24 kwietnia 2024, Poznań (stacjonarnie i online)

 

 

Poznańska Akademia Medyczna

zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Niepodzielne zdrowie – interakcje ze zdrowiem psychicznym

 

Zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną i opiekę psychiatryczną wzrasta od wielu lat. Pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie to wydarzenia, które przyczyniły się do zwiększenia poczucia zagrożenia, lęku i niepewności. Okres pandemii wymusił przyspieszenie przemian technologicznych w codziennym życiu, w pracy, szkolnictwie i lecznictwie. Konieczność adaptacji do tych przemian wpłynęła na funkcjonowanie społeczeństwa, oddziałując na trzy sfery zdrowia: fizyczną, psychiczną i społeczną.

 

Istotnym założeniem przyświecającym konferencji jest teza, że zdrowie jest niepodzielne. Zgodnie z definicją zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia, trzy sfery zdrowia (fizyczna, psychiczna i społeczna) wzajemnie się przenikają i oddziałują na siebie.

 

W sektorze zdrowia dostrzeżono potrzebę koordynacji opieki w chorobach somatycznych. Od października 2022 r. uruchomiono w podstawowej opiece zdrowotnej NFZ program opieki koordynowanej. Program ten spotkał się z dużo większym zainteresowaniem niż początkowo zakładano. W styczniu 2024 r. już dwa 2 tys. placówek POZ przystąpiło do tego projektu (ok. 30 proc. podmiotów).

 

Przedmiotem działania opieki koordynowanej są jednostki chorobowe wymagające współpracy terapeutycznej kilku specjalizacji lekarskich i innych zawodów medycznych. Potrzeba koordynacji dotyczy zwłaszcza pacjentów z wielochorobowością, którzy stanowią znaczącą część populacji. Dotychczas koordynacja świadczeń i współpraca w opiece nad pacjentem między przedstawicielami specjalności lekarskich i innych zawodów medycznych była realizowana nieefektywnie. Wprowadzenie programu opieki koordynowanej w 2022 r. to kluczowa zmiana w organizacji opieki podstawowej w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

 

Wyzwaniem, które nadal czeka na uwagę administracji ochrony zdrowia jest koordynacja opieki w chorobach somatycznych współistniejących z zaburzeniami zdrowia psychicznego, wymagająca włączenia do współpracy terapeutycznej psychologów i psychoterapeutów.

 

Wprowadzenie od 2020 r. w POZ świadczeń zdrowotnych na odległość stworzyło nowe możliwości dla koordynacji opieki i współpracy między lekarzami, innymi zawodami medycznymi i specjalnościami około zdrowotnymi. W bliskiej przyszłości opieka terapeutyczna z wykorzystaniem międzyspecjalistycznych kadr i komunikacji medycznej na odległość to wielka szansa dla poprawienia jakości świadczeń zdrowotnych w systemie zdrowia w Polsce.

 

Szczególnie zachęcamy Autorów wystąpień do przygotowania prezentacji, w których aspekt zdrowia psychicznego jest badany i analizowany równolegle z aspektami zdrowia fizycznego lub społecznego, w wybranych populacjach klinicznych i segmentach społeczeństwa. Zachęcamy również do przygotowania prezentacji podkreślających możliwości i ograniczenia świadczeń zdrowotnych realizowanych na odległość.

 

Autorzy wystąpień prezentujących interakcje zdrowia fizycznego ze zdrowiem psychicznym lub społecznym, zgodnie z ideą niepodzielności zdrowia, zostaną zaproszeni do włączenia ich prac w planowane publikacje.

 

Zapraszamy Autorów wystąpień mieszczących się w następujących proponowanych obszarach tematycznych

 

       Zdrowie psychiczne u pacjentów z chorobami somatycznymi.

 

       Zdrowie psychiczne u pacjentów z niepełnosprawnością.

 

       Rola opieki na odległość w chorobach somatycznych i zaburzeniach zdrowia psychicznego.

 

       Zdrowie społeczne jako niedoceniany czynnik w diagnozie i terapii chorób somatycznych.

 

       Znaczenie opieki nad osobistym zdrowiem psychicznym u pracowników zawodów medycznych.

 

 

Zapraszamy również do proponowania innych tematów wystąpień zgodnych z przewodnią ideą konferencji „niepodzielności zdrowia”.

 

Wszelkich informacji udzielamy pod adresem: niepodzielnezdrowie@pam.poznan.pl


Warsztaty pierwszej pomocy w Zespole Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu