Wychowanie fizyczne w koncepcjach humanistów polskiego odrodzenia


Wychowanie fizyczne w koncepcjach humanistów polskiego odrodzenia

Autor: 

  19,95 zł 19,95 zł 19.95 PLN

  19,95 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Renesans jest epoką, w której wielorakość powiązań łączących wychowanie
  fizyczne z wszystkimi innymi dziedzinami życia występuje szczególnie
  wyraźnie.Podstawowym zjawiskiem Renesansu w dziedzinie wychowania
  fizycznego jest głęboka przemiana w podejściu do ciała ludzkiego. W
  okresie Średniowiecza sposób traktowania ciała zawierał się w granicach
  religijnej ascezy z jednej strony i ćwiczeń rycerskich z drugiej. W
  praktykach klasztornych, traktowane jako jedno z głównych źródeł
  grzechu, miało być ono przedmiotem umartwień; w praktykach rycerskich
  chodziło jedynie o zręczność władania bronią, o sprawność bojową; okryte
  zbroją ciało człowieka było właściwie podobnie obce i obojętne, jak to,
  które okrywał habit mnicha.W epoce Renesansu dokonuje się zerwania tych
  zasłon i ciało staje przed oczyma ludzi w swej posągowej nagości.
  Powszechnie wiadomo, jak ściśle w renesansowej sztuce zainteresowania
  artystyczne wiązały się z poznawaniem ludzkiej anatomii. Zasadniczym
  problemem zarówno estetycznym, jak i poznawczym staje się jego ruch. W
  setkach szkiców wielcy artyści Renesansu ukazują piękno i brzydotę
  ludzkiego ciała, jego odporność i zręczność, jego cierpienie i upadki,
  grę mięśni, harmonijność fizycznego wysiłku.Potrzeba troski i dbałości o
  ciało stawała się coraz wyraźniejsza. […] Fizyczna sprawność, która w
  minionym okresie traktowana była jako element rycerskiego wychowania, a
  więc swoista własność zawodowo-stanowa, stawała się w tych ujęciach
  czynnikiem i świadectwem zdrowia człowieka.Wychowanie fizyczne
  przestawało więc być swoistą specjalizacją rezerwowaną dla niektórych
  tylko grup ludności, stając się zasadniczym składnikiem koncepcji
  zdrowia ludzkiego. Jak pod wpływem renesansowej sztuki wychowanie
  fizyczne stawało się ważnym elementem piękna, a zarazem zasadniczą
  podstawą radości i pełni ziemskiego życia ludzi, tak pod wpływem
  renesansowej medycyny wychowanie fizyczne zyskiwało coraz donioślejsze
  znaczenie jako czynnik zdrowia przesądzający o całym życiu człowieka, o
  jego sprawności umysłowej i fizycznej oraz zaangażowaniu społecznym.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-06-2