Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju Profilaktyka – diagnoza – terapia


Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju Profilaktyka – diagnoza – terapia

Autor: 

  0,00 zł 0,00 zł 0.0 PLN

  0,00 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Praca ta jest wynikiem studiów, przemyśleń i analiz autorów, którzy z
  różnych perspektyw, przez pryzmat własnych doświadczeń ujmują
  zagadnienia rozwoju oraz wspomagania i wspierania dziecka o specjalnych
  potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Porusza szereg istotnych wątków,
  ale nie daje jednoznacznych odpowiedzi. Ma raczej skłonić do refleksji,
  zachęcić do poszukiwania własnych strategii działania na rzecz dzieci
  wymagających szczególnego wsparcia. Kierujemy ją przede wszystkim do
  pedagogów, nauczycieli i wychowawców, terapeutów, studentów kierunków
  pedagogicznych, psychologicznych, nauczycielskich, a także do rodziców
  dzieci z utrudnieniami w rozwoju. Jest ona wyrazem naszych poszukiwań
  skutecznego i jednolitego systemu wspomagania dziecka i jego rodziny,
  choć nie jest ona koncepcją uniwersalną i jedynie słuszną. Stanowi
  raczej głos w dyskusji i próbę pokazania wieloaspektowości i złożoności
  tego zagadnienia. Oddając pracę w ręce Czytelnika pragniemy zarysować
  kierunki dalszych dociekań i analiz.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-02-4