Tajemniczy dwór


Tajemniczy dwór

Autor: 

  0,00 zł 0,00 zł 0.0 PLN

  0,00 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Publikacja, która trafia do rąk Czytelników, pisana była bez ambicji
  naukowych, chociaż w naukowej oficynie wydawniczej ukazała się drukiem.
  Jest to opowieść o pewnym szczególnym, jedynym tego rodzaju miejscu na
  mapie, przedstawianym z powodów głównie sentymentalnych. To jakby trochę
  kaprys autorów, pragnących swą nieuleczalną pasję przenieść na osoby do
  tej pory niewtajemniczone. Albowiem zespół pałacowo-parkowy Chwaliszewo
  na Pałukach kilka kilometrów od Kcyni, kryje w swoich murach i
  okalających je drzewach ogrom tajemnic, a właściwie cały jest jedną
  wielką tajemnicą.[…] Ma to być ośrodek wymiany intrygujących myśli,
  oryginalnych pomysłów i ważnych odkryć. Realizacja tych zamierzeń stała
  się możliwa między innymi dzięki towarzyszącej Chwaliszewu,
  nieprzerwanie od prawie dwustu lat, Historii, o czym też jest ta
  książeczka. Przecież nie gdzie indziej, a właśnie tam, jak w soczewce
  skupiały się wszelkie wzniosłe i trudne losy Polaków. Bywało bogato i
  radośnie, ale również – może nawet częściej – biednie i groźnie.Nie
  ulega wątpliwości, że gdyby nie WSPiA, miejsce to – od dawna pozbawione
  opieki – rozsypałoby się ze starości i zarosło perzem. Na szczęście
  jednak ponownie staje się ważnym punktem na mapie, bezbłędnie
  odnajdywanym przez wszystkich tych, którzy wiedzą już, czym Chwaliszewo
  było, czym może się stać i czym z pewnością będzie w przyszłości. Stało
  się to możliwe dzięki dobrej woli i współdziałaniu znacznej grupy osób –
  tych wszystkich, którzy mogą o sobie myśleć i mówić jako o rodzinie
  Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji. I głównie z myślą o nich
  napisany został Tajemniczy dwór.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-07-9