Repetytorium z anatomii człowieka, cz. 1 Układ kostny i mięśniowy


Repetytorium z anatomii człowieka, cz. 1 Układ kostny i mięśniowy

Autor: 

  0,00 zł 0,00 zł 0.0 PLN

  0,00 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Repetytorium z anatomii jest zwięzłym przeglądem podstawowych
  struktur budowy ciała ludzkiego. Obecnie anatomia stanowi znaczącą
  podstawę kształcenia nie tylko lekarzy, biologów (zwłaszcza
  antropologów), specjalistów wychowania fizycznego, psychologów, ale
  również przedstawicieli różnych, często całkiem nowych kierunków
  studiów: kosmetologii, fizykoterapii, pielęgniarstwa, pomocy medycznej,
  biologii lekarskiej czy nawet ergonomii. Wykłada się na tych kierunkach
  pewne określone działy anatomii o zbliżonym poziomie szczegółowości i
  trudno wszędzie tam polecać znakomity, lecz bardzo obszerny, podręcznik
  A. Bochenka i M. Reichera, publikację T. Marciniaka i wiele
  późniejszych, dość szczegółowych opracowań innych autorów. Winne one
  zapewne znaleźć się w prywatnych księgozbiorach u tych, którzy mają
  szersze zainteresowania morfologią. Dla ogółu wystarczająca jest wiedza
  podstawowa, zawarta w mniej licznych opracowaniach o charakterze
  kompendiów. Nasze repetytorium to książka zupełnie podstawowa, można
  rzec „do kieszeni” dla tych wszystkich, którym niezbędne są, poza
  normalnymi, obszernymi podręcznikami, pewne wiadomości skrócone do
  minimum, przydatne do repetycji podstawowych wiadomości z anatomii.
  Z recenzji prof. UAM dr hab. Blandyny Jerszyńskiej
  […] Książka Repetytorium z anatomii człowieka, cz. I układ kostny i
  mięśniowy, mimo iż nie zawiera wyjątkowego stopnia szczegółowości
  większości bardziej obszernych podręczników akademickich (co zresztą nie
  było intencją Autora), cechuje się wysokim poziomem. Już sam tytuł
  sugeruje jej przeznaczenie – do repetycji – zatem jej szczegółowość oraz
  poziom jest wystarczający przede wszystkim dla studentów kierunków
  biologicznych ale też dyscyplin pokrewnych. Na podkreślenie zasługuje
  możliwość łatwego odnalezienia pełnego anatomicznego nazewnictwa (nazw
  polskich i łacińskich) oraz przyjętych w tej dyscyplinie definicji.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-11-6