Rada Wydziału Nauk SpołecznychDnia 24 stycznia br. odbyła się Rada Wydziału Nauk Społecznych. Posiedzeniu przewodniczyła dr Anna Zbaraszewska prof. ANS Dziekan Wydziału Nauk Społecznych. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele akademiccy i przedstawiciele władz uczelni.

Na posiedzeniu Rady Wydziału omawiane były sprawy organizacyjne, zagadnienia dotyczące procesu dydaktycznego, działalności naukowej, a także zalecenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej będące wynikiem wizytacji na kierunku psychologia z listopada ubiegłego roku.

Ponadto zaprezentowano plany konferencji i seminariów w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024.

 


Egzaminy dyplomowy studentów trzeciego roku pielęgniarstwa