OBRONY NA WYDZIALE NAUK MEDYCZNYCH

Dnia 2 czerwca 2023 ruszyły pierwsze obrony prac magisterskich na Wydziale Nauk Medycznych.

Studenci kierunku Pielęgniarstwo Magisterskie wykazali się ogromną wiedzą i erudycją podczas obron. Jest to też zasługa Pani Promotor dr Moniki Zysnarskiej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje praca Pana Magistra Dawida Nowaka. Pan Dawid jest nie tylko magistrantem naszej Uczelni, ale również Starostą Kierunku Pielęgniarstwo Magisterskie. Panie Dawidzie, dziękujemy za Pana ciężką pracę, zaangażowanie w sprawy Uczelni  i za opiekę nad studentami. Jesteśmy dumni, że mamy takich absolwentów. SPOTKANIE STUDENTÓW III ROKU PIELĘGNIARSTWA