I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "KOMUNIKACJA-MOWA-RELACJA"Szanowni Państwo,

W imieniu władz Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Komunikacja – mowa – relacja”

Konferencja została objęta patronatem:

 • Urzędu Wojewódzkiego

 • Urzędu Miasta Poznania

Problematyka konferencji dotyczy wsparcia, terapii i efektywności komunikacji osób wykluczonych społecznie w odniesieniu do relacji z drugą jednostką.  Współczesna rzeczywistość stanowi wielkie wyzwanie dla osób naznaczonych niepełnosprawnością, w której poziom i sposób komunikacji podlega wielu zmiennym. Wielowymiarowość komunikacji nadaje jej szczególne znaczenie w kontekście osoby dotkniętej deficytami. Otaczająca przestrzeń implikowana przez liczne przemiany społeczne, ekonomiczne, prawne wymagają dodatkowych umiejętności przystosowawczych, wprowadzania zmian, dzięki którym jest możliwe skuteczne nawiązanie i podtrzymanie relacji.  Jak zatem można odnaleźć nowe formy porozumienia, nawiązania relacji w przestrzeni konwencjonalnych sposobów komunikacji? Należy też poddać rozważaniom niniejsze zagadnienia w kontekście rzeczywistości postpandemicznej, dotkniętej jednocześnie wynikającym z wojny kryzysem migracyjnym i ekonomicznym. Szczególnie ważnym obszarem jest terapia i jej efektywność w procesie współczesnych możliwości i postępu technologicznego. Czy technologia otwiera nowe możliwości, czy nadaje kierunek technizacji procesu terapeutycznego? 

Serdecznie zapraszamy do wielopłaszczyznowej dyskusji w ujęciu interdyscyplinarnym: pedagogicznym, psychologicznym, medycznym, socjologicznym, ekonomicznym, prawnym i innych dyscyplin nad tym ważkim problemem, a przy tym uwzględnienie perspektywy osoby z niepełnosprawnością oraz jej środowiskowych uwarunkowań. 

Zapraszamy więc do wielokierunkowej debaty teoretyków i praktyków nad powyżej nakreślonymi aspektami, w celu przedyskutowania między innymi strategii terapeutycznych kompetencji terapeutów, możliwości nowych ścieżek rozwijających komunikację i relację międzyludzką. 

Osobom zainteresowanym problematyką proponujemy udział w dyskusji wokół następujących zagadnień:

 1. Komunikacja alternatywna

 2. Terapia i wspomaganie komunikacji

 3. Bariery komunikacyjne - kontekst i metakontekst w komunikacji

Konferencja odbędzie się w formie on-line, na platformie Microsoft Teams, w dniu 01.06.2023 roku

Przewidywana jest publikacja książkowa w wysoko punktowanym wydawnictwie Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest zarejestrowanie się pod adresem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyJf7b5DkOeeewXFQNl9amUTRCpFDrHvKtJZW7TRSA6QjncA/viewform?usp=sf_link

bądź mailowo: rektorat@ansm.pl do dnia 21.05.2023 roku. Kontakt telefoniczny: 61 646 02 67

Forma uczestnictwa czynnego:
 • wygłoszenie referatu - 15 minut

 • prezentacja posteru

Prosimy o przestrzeganie następujących terminów:
 • rejestracja udziału czynnego – 15.05.2023

 • rejestracja udziału biernego – 21.05.2023

 • przesłanie artykułu  naukowego – 30.06.2023

Koszt udziału w konferencji:
 • koszt udziału czynnego 250zł

 • koszt udziału biernego 50zł

 • studenci i pracownicy ANSM udział bierny bezpłatny

Opłata za udział obejmuje następujące elementy: 

 • udział  bierny: uczestnictwo    we    wszystkich    zaplanowanych    formach    podczas    trwania konferencji    za pośrednictwem prywatnych urządzeń mobilnych, certyfikat poświadczający udział w konferencji

 • udział czynny: wygłoszenie referatu w sekcji, prezentację posteru, certyfikat poświadczający udział w konferencji oraz  certyfikat  poświadczający  wygłoszenie  referatu lub/i prezentację  posteru, opublikowanie  artykułu  (po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnych recenzji w publikacji książkowej)

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Konto bankowe konferencji: Santander Bank Polska S.A. 84 1090 1476 0000 0001 2146 9164

Z dopiskiem Komunikacja – mowa – relacja imię i nazwisko

Komitet naukowy konferencji:
 • prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski

 • dr hab. Ewa Domagała - Zyśk prof. KUL 

 • dr inż. Włodzimierz Usarek prof. ANS

 • dr n. wojsk. inż. Andrzej Jerzy Bolewski prf. ANS

 • dr Anna Zbaraszewska prof. ANS

 • dr Barbara Jacennik

 • dr Ewa Czaja

 • dr Anna Gapińska 

 • mgr Justyna Wolniewicz

Komitet organizacyjny konferencji:
 • dr Anna Zbaraszewska prof. ANS

 • dr Piotr Warych 

 • dr Beata Iwanicka

 • dr Aleksandra Załustowicz

 • mgr Róża Sawala

 • mgr Izabella Gruszczyńska 

Zapraszamy! 


   NOWOŚĆ! KIERUNEK LEKARSKI