Pierwsza Rada Wydziału Lekarskiego


W dniu 23 stycznia 2024 r. prof. dr hab. Witold Szyfter – Dziekan Wydziału Lekarskiego otworzył pierwsze historyczne posiedzenie rady wydziału👏 

Przedyskutowano aktualny stan organizacyjny wydziału oraz realizację procesu dydaktycznego. Podjęto szereg uchwał. W pierwszym posiedzeniu rady wydziału wzięło udział 15 osób. Podpisanie Porozumienia o Współpracy
między PAM a Szkołą Podstawową nr 6 im. H. Cegielskiego w Poznaniu