Aktualności

Dziekan Wydziału Lekarskiego

prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter
 w.szyfter@ansm.pl 

Biuro Dziekana Wydziału Lekarskiego

 61 646 02 14

Kierownik Biura Dziekana Wydziału Lekarskiego
Katarzyna Waraczewska
 k.waraczewska@ansm.pl

Zastępca Kierownika Biura Dziekana Wydziału Lekarskiego
Teresa Dłużewicz
 t.dluzewicz@ansm.pl