Ćwiczenia z udziałem ratowników

W dniu 14 czerwca 2023 r. dzięki uprzejmości mł. bryg. Patryka Zielińskiego z Państwowej Straży Pożarnej studenci II i III roku kierunku ratownictwo medyczne wzięli udział w ćwiczeniach taktyczna – bojowych z zakresu działań ratowniczych podczas zdarzenia drogowego realizowanego na drodze gminnej pomiędzy Gębicami a Gębiczynem.

Studenci biorąc udział w ćwiczeniu w ramach zespołów ratownictwa medycznego mogli praktycznie przećwiczyć umiejętności z zakresu działań ratowniczych realizowanych podczas zdarzeń drogowych, w tym segregacji rannych, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas zdarzeń masowych oraz budowania pół medycznych. Ważnym elementem ćwiczeń była też możliwość sprawdzenia współdziałania grup ratowniczych wywodzących się z różnych środowisk i organizacji. W ćwiczeniu brali udział funkcjonariusze PSP Jednostek Ratowniczo Gaśniczych z Trzcianki, z Czarnkowa oraz JRG 7 z Poznań oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych  w m. Huta, Sarbka, Sarbia, Połajewo, Przybychowo i Siedlisko. ZRM zorganizowali studenci naszej Akademii.

Organizatorom dziękujemy z możliwość wspólnych ćwiczeń.


WIZYTA W ODDZIALE PREWENCJII