Aktualności

Harmonogram zjazdów

Semestr zimowy

rok akademicki 2023/2024

Semestr letni

rok akademicki 2023/2024

Opiekunowie roczników

 • I rok - mgr Justyna Król-Bartosik

 • II rok - mgr Maria Wisoky

 • III rok - mgr Monika Kłosek

 • I rok - dr Kłos – Jasińska Emilia

 • II rok - mgr Fątowicz Izabela

 • III rok - dr Zysnarska Monika

 • wszystkie roczniki naboru marcowego - mgr Piotr Kowalski

 • mgr Krzysztof Kostewicz

 • I rok - dr Jacek Biernacki

 • II rok - mgr Krzysztof Bączyk

 • III rok - dr Artur Salamon

 • I rok - dr Maria Połocka-Molińska

 • II rok - dr Katarzyna Plagens-Rotman

 • I rok - mgr Krzysztof Bączyk

 • II rok - mgr Dariusz Korzeniowski

 • III rok - mgr Dariusz Korzeniowski

 • IV rok - mgr Tomasz Tański

 • V rok - mgr Tomasz Tański

Identyfikatory


Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne

 

Nie masz identyfikatora albo możliwości wydruku?

Skontaktuj się z nami!

Praktyki zawodowe

Krok 1

Pobierz Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową

Krok 2

Udaj się do instytucji, gdzie będziesz odbywać praktyki z Oświadczeniem

Krok 3

Wypełnione oświadczenie o przyjęcie na praktykę wraz z ubezpieczeniem OC i NNW (do wglądu) złóż w Biurze Karier

Krok 4

W Biurze Karier dostaniesz Skierowanie na praktykę i Umowę w sprawie realizacji praktyki zawodowej 

 Udając się na praktykę, skierowanie oraz jeden egzemplarz umowy pozostaw w instytucji, w której odbywasz praktyki, a drugi egzemplarz dołącz do dziennika praktyk.

Dzienniki praktyk

Dzienniki praktyk do odbioru w Uczelni, pokój 18

 • Pielęgniarstwo I stopnia - 25 zł

 • Pielęgniarstwo II stopnia - 17 zł

 • Ratownictwo medyczne I stopnia - 10 zł

 • Fizjoterapia studia jednolite magisterskie - 30 zł

Dzienniki praktyk do pobrania

Egzamin Dyplomowy


Weryfikacja pracy dyplomowej w jednolitym systemie antyplagiatowym

Przed rejestracją pracy dyplomowej w Dziekanacie Uczelni promotor weryfikuje pracę dyplomową w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i decyduje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pracy do egzaminu dyplomowego. 

Kryteria plagiatu.

Standardy edytorskie

Zarządzenie Dziekana WNM w sprawie organizacji egzaminu dyplomowego - Pielęgniarstwo I stopnia
Procedura egzaminu dyplomowego
Regulamin egzaminu dyplomowego - Pielęgniarstwo I stopnia
Regulamin pisania pracy magisterskiej i egzaminu dyplomowego


Pracę dyplomową należy wydrukować obustronnie i spiąć w sztywną w oprawę (1 egzemplarz). Student ustala z promotorem pracy dyplomowej, czy pozostałe 2 egzemplarze pracy dyplomowej (1 egzemplarz dla promotora i 1 egzemplarz dla recenzenta) mają być przekazane w formie wydrukowanej czy w formie elektronicznej na adres mailowy promotora i recenzenta.

Do wnętrza pracy dyplomowej po stronie tytułowej ( wzór strony tytułowej - Załącznik nr 1 ) wpinają Państwo:

 1. „Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych” (Załącznik nr 2),

 2. „Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej” (Załącznik nr 4), 

 3. „Oświadczenie o akceptacji pracy dyplomowej przez promotora” – (Załącznik nr 5).

Ponadto dostarczają Państwo (nie wpinają Państwo do pracy dyplomowej):

 1. „Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną” (Załącznik nr 3),

 2. „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w monitoringu karier zawodowych absolwentów Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu” (Załącznik nr 6).

Przygotowaną pracę dyplomową składają Państwo w Dziekanacie Uczelni wraz z płytą CD (wzór opisu płyty), na której umieszczają Państwo elektroniczną kopię pracy. Zarówno płyta CD z Państwa pracą dyplomową, jak i papierowe etui, w której się ona znajduje, powinny być szczegółowo opisane (imię i nazwisko, tytuł pracy, kierunek studiów, forma studiów, rok przystąpienia do egzaminu dyplomowego). 

Student składa pracę dyplomową najpóźniej do dnia wyznaczonego w Harmonogramie egzaminów dyplomowych . W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, zgodnie z Regulaminem studiów Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I, student zostaje skreślony z listy studentów. Ewentualne przystąpienie do egzaminu dyplomowego po dniu 30 września wymaga złożenia pisma do Rektora Uczelni o przywrócenie w prawach studenta na czas egzaminu dyplomowego (druk do pobrania ze strony Uczelni).

Odbiór dyplomu

Dziekanat wystawia dyplom w okresie 30 dni od daty złożenia (z wynikiem pozytywnym) egzaminu dyplomowego. Odbiór dyplomu następuje w godzinach urzędowania Dziekanatu.

Przy odbiorze dyplomu wymagane są: 

 • karta obiegowa (do pobrania ze strony Uczelni, z Dziekanatu lub Biblioteki)  wypełniona przez Kwesturę i Bibliotekę Uczelni (daty wpisane na Karcie obiegowej nie mogą przekroczyć 30 dni),

 • legitymacja studencka do zdania (chyba, że student wyraża chęć kontynuowania studiów magisterskich).

W Strefie studenta znajdziesz ogólne informacje!


Sprawdź!

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews


Prodziekani Wydziału Nauk Medycznych

 61 646 03 78

mgr Krzysztof Kostewicz
 k.kostewicz@ansm.pl
Ratownictwo medyczne

mgr Monika Łajdych
 m.lajdych@ansm.pl
Fizjoterapia, Wychowanie fizyczne

dr n. med. Joanna Łupicka
 j.lupicka@ansm.pl
Kosmetologia, Pielęgniarstwo II stopnia

mgr Alla Rejniak
 a.rejniak@ansm.pl
Pielęgniarstwo I stopnia