ZAJĘCIA TERENOWE (kopiuj)

W dniu 11.12.2022 r. przeprowadzono zajęcia terenowe w Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego Poznań - Ławica przy ul. Przytoczna 1a. W zajęciach uczestniczyli  studenci II roku studiów licencjackich, kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: Zarządzanie kryzysowe. Zajęcia zostały zorganizowane we współpracy z  Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w Warszawie. Wykładowcą  podczas spotkania był wieloletni pracownik Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego, kontroler ruchu lotniczego Pan Krzysztof Komodziński, który przedstawił zadania i organizację Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu. W niezwykle pasjonujący sposób opowiedział o różnych zdarzeniach  kryzysowych podczas służby kontrolera ruchu lotniczego. 

Studenci byli pod dużym wrażeniem co do sposobu prowadzenia zajęć. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się kompetencje oraz kwalifikacje, jakie należy spełnić, by zostać kontrolerem ruchu lotniczego. Jest to bardzo odpowiedzialny i wymagający zawód, w którym pracownicy sprawdzani i egzaminowani  są na bieżąco podczas wykonywanych zadań. I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "KOMUNIKACJA-MOWA-RELACJA" (kopiuj)