VIII FORUM UCZELNIANYCH PEŁNOMOCNIKÓW DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W dniach od 20-21.09.2023r Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami mgr Małgorzata Biskup uczestniczyła w VIII Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Spotkanie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu.

Zebranych gości powitała Prorektor UAM prof. dr hab. Joanna Wójcik.

W trakcie forum przedstawiono różnorodną tematykę dotyczącą osób z niepełnosprawnościami m.in.

  • misja i wizja w potrzebie osobom z niepełnosprawnościami- wymiana praktyk międzyuczelnianych 

  • czym jest totowing, jak wdrożyć go na uczelniach wyższych, by umożliwić osobom studiującym ze szczególnymi potrzebami ( fizycznymi, psychicznie sensorycznymi, psycho-społecznymi) celów edukacyjnych, naukowych i rozwojowych

  • wsparcie studentów z dysleksją, z dysgrafią i co może zrobić uczelnia.

  • budowanie dostępności, promowanie kultury, korzystanie z oferty artystycznej, by każda osoba ze szczególnymi potrzebami mogła dotrzeć w różne przestrzenie min., prowadzenie warsztatów dla różnych grup wiekowych z różnymi niepełnosprawnościami. Jak używać języka inkluzywnego.

  • wspieranie aktywności studenckiej, jako droga do rozwoju młodego pokolenia: konsultacje indywidualne, zajęcia z kreatywności, wsparcie w procesie uczenia.

  • uczelnia a wymogi wynikające z Europejskiego Aktu o dostępności i Umiejętności – cel społeczny i ekonomiczny tej dyrektywy.

  • praca ze studentami ze spektrum autyzmu: szukanie metod integracji studentów w grupie, rozwijanie i modelowanie wiedzy proceduralnej u wykładowców, konsultacje indywidualne, zamawianie szkoleń, metody aktywizujące, pomoc asystenta – tonizowanie różnych emocji w sytuacjach nieprzewidywalnych.

VIII Forum zakończyło się debatą, było mnóstwo pytań do ekspertów na co dzień pracujących z osobami o różnych potrzebach. 

Spotkanie było niezwykle inspirujące, ciekawe, na wysokim poziomie merytorycznym.Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami
mgr Małgorzata BiskupINAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024