ABSOLUTORIUM 2023 (kopiuj)

Wzorem lat ubiegłych 8 lipca br. odbyło się Absolutorium Studentów Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu. Już około godziny 11 pod budynkiem, w którym zaplanowano uroczystość można było spotkać Studentów i ich najbliższych ubranych odświętnie w radosnych nastrojach, niosących bukiety kwiatów, którzy zatrzymywali się w celu wykonania pamiątkowych fotografii zmierzając powoli, lecz konsekwentnie ku drzwiom pięknie udekorowanej auli.

Punktualnie o godzinie 11.30 przy dźwiękach poloneza do auli wkroczył poczet sztandarowy, a w ślad za nim podążały władze uczelni: Prorektor dr inż. Andrzej Bolewski prof. ANS, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Anna Zbaraszewska prof. ANS oraz Dziekan Filii Wydziału Nauk Społecznych w Wągrowcu dr Anna Gapińska. Po wysłuchaniu utworu Gaude Mater Poloniae, czyli Ciesz się Matko Polsko w wykonaniu Zespołu Solistów Chóru Akademickiego UAM pod dyrekcją Beaty Bielskiej, audytorium miało przyjemność wsłuchać się w słowa wystąpień Prorektora dra inż. Andrzeja Bolewskiego, Dziekan WNS dr Anny Zbaraszewskiej i Dziekan Filii w Wągrowcu dr Anny Gapińskiej. Wystąpienia obfitowały w gratulacje i podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do szczęśliwego i pomyślnego ukończenia studiów, zabawne anegdoty z pamiętnika studenta, które zaprezentowała dr Anna Zbaraszewska oraz ciekawe metafory opisujące drogę do celu i moment jego osiągnięcia. Jak pisał Owidiusz finis coronat opus, czyli koniec wieńczy dzieło. Uroczystość Absolutorium była rzeczywiście wspaniałym ukoronowaniem kilkuletnich wysiłków i mozolnej pracy żaków, profesorów i administracji uczelni. Po wręczeniu przez władze wydziałów nagród za najlepsze prace dyplomowe i najwyższe średnie wyniki z zaliczeń i egzaminów głos zabrał Starosta Powiatu Wągrowieckiego Pan Tomasz Kranc, który po wygłoszeniu gratulacji i podziękowań wręczył nagrody za najlepsze wyniki w nauce i najlepszą pracę magisterską. Następnie wszyscy zgromadzeni wysłuchali przemówienia Przewodniczącego Samorządu Studenckiego pana Michała Leśniewskiego oraz Starościny Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej pani Joanny Nowaczewskiej.  

Po odebraniu dyplomów i wygłoszeniu przez Absolwentów ANSM ślubowania pozostało już tylko równoczesne podrzucenie biretów wysoko w górę przy głośnych i radosnych dźwiękach klasycznego już przeboju zespołu Queen pod jakże wymownym tytułem: We Are the Champions.

Cała społeczność ANSM raz jeszcze gratuluje Absolwentom i ich najbliższym, życząc dużo szczęścia w życiu zawodowym i osobistym!

Więcej zdjęć z uroczystości udostępnimy wkrótce. 


ZMIANY GODZIN PRACY UCZELNI W OKRESIE LETNIM (kopiuj)