Repetytorium z anatomii człowieka, cz. 2 Narządy wewnętrzne


Repetytorium z anatomii człowieka, cz. 2 Narządy wewnętrzne

Autor: 

  0.00 zł 0.00 zł 0.0 PLN

  0.00 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Repetytorium z anatomii jest zwięzłym przeglądem podstawowych
  struktur budowy ciała ludzkiego. Obecnie anatomia stanowi znaczącą
  podstawę kształcenia nie tylko lekarzy, biologów (zwłaszcza
  antropologów), specjalistów wychowania fizycznego, psychologów, ale
  również przedstawicieli różnych, często całkiem nowych kierunków
  studiów: kosmetologii, fizykoterapii, pielęgniarstwa, pomocy medycznej,
  biologii lekarskiej czy nawet ergonomii. Wykłada się na tych kierunkach
  pewne określone działy anatomii o zbliżonym poziomie szczegółowości i
  trudno wszędzie tam polecać znakomity, lecz bardzo obszerny, podręcznik
  A. Bochenka i M. Reichera, publikację T. Marciniaka i wiele
  późniejszych, dość szczegółowych opracowań innych autorów. Winne one
  zapewne znaleźć się w prywatnych księgozbiorach u tych, którzy mają
  szersze zainteresowania morfologią. Dla ogółu wystarczająca jest wiedza
  podstawowa, zawarta w mniej licznych opracowaniach o charakterze
  kompendiów. Nasze repetytorium to książka zupełnie podstawowa, można
  rzec „do kieszeni” dla tych wszystkich, którym niezbędne są, poza
  normalnymi, obszernymi podręcznikami, pewne wiadomości skrócone do
  minimum, przydatne do repetycji podstawowych wiadomości z anatomii.
  Z recenzji prof. UAM dr hab. Blandyny Jerszyńskiej
  Przygotowanie publikacji Repetytorium z anatomii człowieka, cz. II:
  Narządy wewnętrzne było dla Autora zadaniem wyjątkowo trudnym ze względu
  na konieczność dokonania arbitralnego wyboru co do poziomu
  szczegółowości zawartych w nim zagadnień, aby spełniały warunki stawiane
  repetytorium, jak to sugeruje sam tytuł, ale równocześnie nie pomijały
  podstawowych treści, a zatem aby poziom skryptu był wystarczający dla
  studentów kierunków biologicznych i dyscyplin pokrewnych. Wart
  podkreślenia jest fakt zawarcia w jednej pozycji (przedłożonym do oceny
  skrypcie) zagadnień mieszczących się zwykle w oddzielnych tomach
  podręczników do anatomii człowieka. Zadanie Autor wykonał doskonale, bez
  uszczerbku dla wartości merytorycznej przedstawionego skryptu. Co
  więcej, niektóre zagadnienia czy zjawiska odnoszące się do człowieka
  zostały rozszerzone o porównania z naczelnymi czy innymi ssakami.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-18-5