Nauczyciel Między ideałem a codziennością


Nauczyciel Między ideałem a codziennością

Autor: 

  34.70 zł 34.70 zł 34.7 PLN

  34.70 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Troska o właściwą jakość kształcenia i wychowania wymaga, żeby w
  pierwszym rzędzie nadać należytą rangę formacji nauczycieli. Dlatego
  stajemy wobec konieczności reformy w systemie kształcenia, dokształcania
  i doskonalenia nauczycieli – jako podstawy zmiany edukacyjnej. Trzeba
  więc stale zdobywać wiedzę o reformowaniu edukacji i podejmować próby
  rozwijania wyobraźni osób odpowiedzialnych za kształt proponowanych
  zmian i efekty ich realizacji.Z przedmowy prof. dr hab. Wandy Woronowicz
  Książka ta, dedykowana przez Profesora Kazimierza Denka polskim
  nauczycielom wszelkich poziomów ustawicznej edukacji, niesie ogromne
  treści o charakterze uniwersalnym. Formalnie zbiór przemyśleń i dociekań
  z ostatniego dziesięciolecia konferencyjnej oraz publicystycznej
  działalności pełnego pasji uczonego zawiera praktycznie zwarty,
  nowoczesny wykład oraz głęboką refleksję o polskim nauczycielu
  współczesnym. Z jednej strony lapidarny, rzeczowy przegląd zasadniczych
  problemów, które łączy wspólny temat, z drugiej, w szerokim kontekście,
  przypomnienie oraz niezmiernie trafna krytyka powszechnych braków
  mających związek z poruszanymi kwestiami. Bezcenne zaś to, że Autor z
  głęboką znajomością rzeczy proponuje oraz uzasadnia sposoby właściwego
  rozwiązywania niedostatków naszej dzisiejszej oświaty tak, by dorównała
  europejskiej, korzystając z gwarantujących wolność poczynań mechanizmów
  demokracji, zachodzących głębokich procesów integracyjnych, a nade
  wszystko poprzez wcielanie w życie humanistycznych wartości, zwłaszcza
  moralnych, budujących właściwe, refleksyjne postawy człowieka w
  niesłychanie szybko zmieniającej się rzeczywistości.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-40-6