KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW KIERUNKU FIZJOTERAPIA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z zapisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, § 40  (Dz. U. poz. 1861, z późn. zm.), podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić kształcenie na kierunku fizjoterapia w ramach studiów drugiego stopnia, czyli studiów magisterskich fizjoterapeutów, którzy ukończyli kształcenie na poziomie stopnia pierwszego, czyli posiadających tytuł zawodowy licencjata jedynie do 31 grudnia 2022 roku.

W związku z powyższym prace magisterskie należy złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 r.

Termin obrony zostanie wyznaczony najpóźniej na grudzień 2022 r.

Osoby, które nie obronią się do dnia 31 grudnia 2022 r. nie ukończą studiów na kierunku fizjoterapia II stopnia.

Z poważaniem,
mgr Krzysztof  Kostewicz
Dziekan WNM 


OBCHODY DNIA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO