Szczegóły oferty pracy

Koordynator działań na rzecz przeciwdziałania przemocy

MOPR Poznań

Poznań, Polska

Data dodania oferty:

10.05.2022

 

20.05.2022
Praca

Opis oferty

Daj się zainspirować, poczuj swoją wartość i miej wpływ na więcej niż kiedykolwiek wcześniej.
Niezależnie od tego, czy szukasz kolejnego wyzwania, w którym wykorzystasz swoje dotychczasowe doświadczenie, czy też dopiero rozpoczynasz zawodową przygodę i marzysz o tym, aby mieć wpływ na przyszłość, od momentu dołączenia do naszego zespołu pomożemy Ci się wyróżniać.

Kogo poszukujemy?

LIDER GRUPY ROBOCZEJ
(koordynatora działań na rzecz przeciwdziałania przemocy)


Co będziesz robić?
• codziennie współpracować z interesariuszami grup roboczych i wspierać ich w uzyskaniu zrozumienia procesów pomocowych
• zarządzać procesem w ramach posiedzeń grup roboczych procedury „Niebieskie Karty”
• nadzorować prawidłowość, kompletność i terminowość wykonania nałożonych zadań
• współpracować z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Czego wymagamy?
• wykształcenia wyższego na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie lub uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
• doświadczenia w prowadzeniu spraw osób wymagających pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych
• znajomości regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
• spełniania warunków określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
• umiejętności koordynowania pracy zespołowej
• odporności na stres, odpowiedzialności, asertywności, rzetelności i systematyczności

Co od nas dostaniesz?
• ciekawą pracę w zespole ekspertów z pasją do swojej profesji
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• pracę w równoważnym systemie czasu pracy (work&balance)
• przejrzysty system wynagradzania:
- płaca zasadnicza (w zależności od doświadczenia): 3.690 – 3.980 zł brutto
- dodatek funkcyjny: 250 zł brutto
- dodatek stażowy, premie kwartalne, nagroda, 13sta pensja oraz świadczenia socjalne
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
• wspólną, optymalną przestrzeń lokalową do pracy zespołowej
• komputer przenośny i telefon służbowy

Inspiruj zmiany i otwieraj nowe możliwości.
Zrób pierwszy krok już dziś – dołącz do nas.

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV)
- list motywacyjny
- dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
- dokument potwierdzający staż pracy (kserokopie)
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Składanie ofert:
Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań w terminie do 2022-05-20 lub pod adresem mailowym.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Adres składania aplikacji:

mopr@mopr.poznan.pl

 

Obszerne informację i wykaz dostępnych ofert pracy w pdf: 
- w języku polskim, 
- w języku angielskim.