Szczegóły oferty pracy

4-miesięczne płatne staże w Urzędzie Miasta Poznań

Urząd Miasta Poznania

Poznań, Polska

Data dodania oferty:

17.02.2023

 

Staż

Opis oferty

Studiujesz? Chcesz poznać pracę dla miasta?

Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na
4-miesięczne płatne staże
aplikuj do 5 marca!
Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:
✔ posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych
✔ studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego wydziału, biura lub jednostki
✔ wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line

Informacje i aplikowanie na www.poznan.pl/mim/staz/

ZAPRASZAMY

Adres składania aplikacji:

 

Obszerne informację i wykaz dostępnych ofert pracy w pdf: 
- w języku polskim, 
- w języku angielskim.